top of page

INVESTOR RELATIONS

Kompetansen vår bygger på kunnskapsoverføringseffekter fra Norges sterke historie med å forske og utvikle havteknologi til andre formål. I tillegg til vår visjon om å redusere de ødeleggende skadene forårsaket av orkaner og tyfoner, tilbyr vi også vår kompetanse som konsulenter inn mot andre anvendelser av boblegardinteknologien.

 

Hav


OceanTherm is looking for investors, research partners, and other service providers that can help us take the necessary next steps in order to prove our technology at scale. 

A five-step research program has been designed to answer questions related to proving our technology at scale. The research program will provide relevant documentation of social, environmental, and economic impacts related to the solution.

OceanTherm will be thrilled to speak to anyone interested in discussing investments in our company. Please reach out through our contact form or by sending an email directly to our CEO olav@oceantherm.no

WANT TO LEARN MORE?

bottom of page