INVESTOR RELATIONS

Kompetansen vår bygger på kunnskapsoverføringseffekter fra Norges sterke historie med å forske og utvikle havteknologi til andre formål. I tillegg til vår visjon om å redusere de ødeleggende skadene forårsaket av orkaner og tyfoner, tilbyr vi også vår kompetanse som konsulenter inn mot andre anvendelser av boblegardinteknologien.

 

sustainability.jpg


OceanTherm is looking for investors, research partners, and other service providers that can help us take the necessary next steps in order to prove our technology at scale. 

A five-step research program has been designed to answer all questions related to proving our technology at scale. The research program is estimated to take approximately two years to complete, at a cost of around 4 million USD, and will culminate in a large-scale demonstration of the solution in the intended environment, as well as relevant documentation of social, environmental, and economic impacts related to the solution.

OceanTherm will be thrilled to speak to anyone interested in discussing investments in our company. Please reach out through our contact form or by sending an email directly to our CEO olav@oceantherm.no

WANT TO LEARN MORE?