top of page

RÅDGIVING

Kompetansen vår bygger på kunnskapsoverføringseffekter fra Norges sterke historie med å forske og utvikle havteknologi til andre formål. I tillegg til vår visjon om å redusere de ødeleggende skadene forårsaket av orkaner og tyfoner, tilbyr vi også vår kompetanse som konsulenter inn mot andre anvendelser av boblegardinteknologien.

 

IMG_4672_edited.jpg

OceanTherm gir råd om bruken og nødvendige dimensjoner av applikasjonen av boblegardiner, inkludert, men ikke begrenset til følgende områder:

PLASTOPPSAMLING

 

I 2050 kan det være mer plast enn fisk i verdens hav. Dette er ekstremt skadelig for miljøet. Skip blir skadet. Liv under hav blir floket inn i plast. Over tid blir plast til mikroplast som livet i havet konsumerer eller får i seg på annet vis. Deretter ender vi mennesker opp med å spise plast fra middagstallerknene våre. Nedsenkede boblegardiner lager en lineær barriere som kan lede flytende rusk som plast bort fra å komme ut i våre hav, og i stedet inn i en oppsamlingsenhet.

 

STØYREDUSERING

 

Under vannaktiviteter som boring for installasjon av vindmøller til havs, minerydding, seismiske undersøkelser, påledriving, oljeprospektering, og generell havn og kystutvikling kan forårsake betydelig støy som kan være dødelig for fisk og andre sjødyr. Boblegardiner tilbyr et lovende middel for å minske effekten av aggressiv lyd på sjødyr ved å begrense og redusere lydintensiteten og hastigheten som lydbølgene ferdes over.

 

CORAL REEF REVIVAL

 

Korallbleking er en klimarelatert innvirkning på korallrev. Stigende (eller til og med fallende) vanntemperaturer kan stresse korallrev og føre til at de mister alger. Boblegardiner kan bidra til å kontrollere havoverflatetemperaturen over korallrev.

 

FISKEGUIDING OG BEGRENSNING

 

Nedsenkede boblegardiner reduserer ikke bare lyden, men skaper en lineær barriere som kan beskytte og lede bestemte fiskearter i en viss retning.

 

Boblegardiner kan også installeres rundt oppdrettsanlegg og vil være effektive barrierer mot giftige plankton og algeoppblomstringer, som er vanlige forklaringer på nedgang i fiskeproduksjon og dødsårsak i lakseoppdrettsanlegg.

 

Vi tilbyr også målinger, analyser og konsekvensvurderinger innen:

  •  havstrømmer

  •  tidevann

  •  sirkulasjon

  •  lagdeling

  •  endringer i havklima

 

innenfor fagområdene:

  •  oseanografi

  •  fjorddynamikk

  •  fjordkryssing

  •  kystteknikk

  •  kystsoneplanlegging og -utvikling

 

Vi har tilgang til et omfattende nettverk av entreprenører og andre tjenesteleverandører for innstallasjon av boblegardiner, og vi tar gjerne full kontroll over ditt prosjekt fra start til slutt, inkludert vedlikehold og tilsyn.

 

Du får kontakt med oss via vårt kontaktskjema for en innledende samtale om hvilket som helst av de ovennevnte bruksområdene. Hvis utfordringen din ikke blir adressert her, vil vi gjerne diskutere den med deg for å se om vi kan være til hjelp på noen måte.

VÅRE PARTNERE

OceanTherm logo.png
OceanTherm logo.png
OceanTherm logo.png
bottom of page